Język angielski  6  latki

Styczeń

Utrwalają  poznane słownictwo

  • Poznają nazwy ubrań : a dress, jeans, a skirt, a T-shirt, a cap, shoes, a coat, a shirt , a jacket, socks, trousers, shorts.
  • Poznają zwroty i wyrażenia : What colour is it? , I` m wearing……

 

Piosenki:

Sally is wearing a red dress, a red dress

Sally is wearing a red dress, all day long.

Sally is wearing black shoes, black shoes all day long.

Sally is wearing blue jeans, blue jeans all day long.

Sally is wearing a green hat, a green hat, a green hat,

Sally is wearing a green hat, all day long.

     Put on your shoes, your shoes, your shoes.

 Let's go outside. Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up!

Put on your jacket, your jacket, your jacket. Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up!

 Put on your scarf, your scarf, your scarf.  Let's go outside. Hurry up. Hurry hurry up!

 Put on your hat, your hat, your hat.  Let's go outside.  Hurry up. Hurry hurry up!

Put on your shoes. Your jacket. Your scarf. And your hat.  Hurry up. Hurry hurry up!