Wydarzenia

Język angielski

4/5 latki  Marzec

 

  • Utrwalają poznane słownictwo.
    • Poznają nazwy zwierząt: a cat, a dog, a cow, a pig, a sheep, a horse, a duck
    • Poznają konstrukcję: It can ……jump, swim, run

Wierszyk:

Dogs, dogs How many dogs? 2x

1,2,3( woof, woof, woof)

4,5,6 ( woof, woof,woof)

7,8,9 ( woof, woof, woof)

10! Let’s go!

Piosenka:

Old MACDONALD had a farm E-I-E-I-O
And on his farm he had a cow E-I-E-I-O
With a moo moo here And a moo moo there
Here a moo, there a moo Everywhere a moo moo
Old MacDonald had a farm E-I-E-I-O

Old MACDONALD had a farm E-I-E-I-O
And on his farm he had a pigE-I-E-I-O
With a oink oink here And a oink oink there
Here a oink, there a oink Everywhere a oink oink
Old MacDonald had a farm E-I-E-I-O