Język angielski
6 latki Styczeń


Utrwalają poznane słownictwo.


• Reagują na polecenia: touch your…nose, head, hand etc


• Poznają członków rodziny: mum, dad, sister, brother, grandmother, grandfather, family,baby


 


• Potrafią liczyć w języku angielskim do 15. Liczą ilość dzieci w grupie, liczą ilości różnych przedmiotów (np. zabawek, kartek).


• Poznają niektóre czynności i czasowniki ruchu: jump, turn around, sit down, stand up, clap your hands, stamp your feet.


•Piosenka:                                                                                   Rymowanka:


Rain, rain, go away.                                                                   One and two
Come again another day.                                                            Tie your shoe
Daddy / Mommy wants to play.                                                   Three and fourRain, rain, go away.                                                                      Close the door  


Rain, rain, go away.                                                                       Five and six
Come again another day.                                                               Show some kicks
Brother / sister wants to play.                                                      Seven, eight                                                  Rain, rain, go away.                                                                       Sit and wait


Rain, rain, go away.                                                                      Nine and ten
Come again another day.                                                               Let’s count again!
Baby/ all the family wants to play.

<span
style="font-size: 14pt;">                                                                    
                             


Język angielski 3 latki Styczeń


 


 


• Utrwalają poznane słownictwo.


• Poznają członków rodziny: mum, dad, sister, brother, grandma, grandpa.


 


• Potrafią liczyć w języku angielskim do 10. Liczą ilość dzieci w grupie, liczą ilości różnych przedmiotów (np. zabawek, palców, kartek).


• Poznają niektóre czynności i czasowniki ruchu:  jump, turn around, sit down, stand up, clap your hands.


                                                                 Piosenka
<span
style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">:


This is my family


Wave and say hello


Hello! Hello!


This is my mum


Wave and say hello


Hello! Hello!


This is my brother


This is my sister


Wave and say hello


Hello! Hello!


This is my baby


Wave and say hello


Hello! Hello!