REKRUTACJA

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
DO PRZEDSZKOLA NUTKA
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

  1. Składanie kart zgłoszeń o przyjęcie dziecka do przedszkola:
    od 01 stycznia do 31 marca 2022 r.
  2. Weryfikacja zgłoszeń przez Komisję Rekrutacyjną:
    od 01. kwietnia do 08 kwietnia 2022 r.
  3. Podanie do wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy dzieci przyjęctych i nieprzyjętych do przedszkola:
    13 kwietnia 2022 r. w przedszkolu na tablicy ogłoszeń.
  4. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA