REKRUTACJA

 Składanie wniosków o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2020/2021, odbywać się będzie
w miesiącu marcu 2020 r.

 Zapraszamy do pobierania dokumentów dotyczących rekrutacji.

x (x)
 
x (x)
 
x (x)