Język angielski - 4 / 5  latki - Maj

  • Utrwalają poznane słownictwo
  • Poznają nazwy ubrań : a dress, jeans, a skirt, a T-shirt, a cap, shoes, a jacket, socks, shorts.
  • Poznają zwroty i wyrażenia : What colour is it? , I` m wearing……  

 

Piosenki:

 

Sally is wearing a red dress, a red dress

Sally is wearing a red dress, all day long.

Sally is wearing black shoes, black shoes all day long.

Sally is wearing blue jeans, blue jeans all day long.

Sally is wearing a green hat, a green hat, a green hat,

Sally is wearing a green hat, all day long.

I  love     mummy

Yes,  I do   2x  

Mummies are for hugging    2x

I  love you  2x

I love daddy  2x

Yes J do     2x

Daddies are for hugging  2x

I love you 2x.