ZAJĘCIA DODATKOWE

Zajęcia edukacyjne realizowane w ramach podstawy programowej :

- religia
- język angielski
- terapia logopedyczna

 

Zajęcia wykraczające poza podstawę programową :

- zajęcia muzyczno-rytmiczne
- zajęcia wokalne
- gra na instrumentach
- taniec towarzyski
- koncerty umuzykalniające
- teatrzyki