WYDARZENIA - CZERWIEC 2022

KALENDARZ WYDARZEŃ I UROCZYSTOŚCI
NA MIESIĄC CZERWIEC 2022

CZERWIEC
01.VI.2022

OBCHODY DNIA DZIECKA

02.VI.2022 WYJŚCIE DO BIBLIOTEKI
(6 latki Pani Asi)
03.VI.2022 WYJŚCIE DO STRAŻY POŻARNEJ
(4,5,6-latki)
06.VI.2022 WYJŚCIE DO SAPIK
(6  latki P. Asi)
08.VI.2022 PIKNIK RODZINNY
09.VI.2022 WYJŚCIE DO POWIATOWEJ KOMENDY POLICJI
( 4,5,6 latki)
10.VI.2022 OGNISKO PRZY WIEŻY PRZEMYSŁAWA
(6 latki Pani Karoliny i P. Asi)
14.VI.2022 WYJŚCIE DO BIBLIOTEKI
(grupa p. Madzi)
20.VI.2022 WYJŚCIE NA LODY I PLAC ZABAW
(grupa P. Justyny)
22.VI.2022 WYJAZD DO PARKU ROZRYWKI POMERANIA
W PYSZCE
(5,6 latki)
27.VI.2022 POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW
(grupa P. Karoliny)
28.VI.2022 POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW
(grupa P. Asi)
29.VI.2022 WYCIECZKA DO PARSĘCKA
DO ALPAKOWEGO OGRODU

(3 latki P. Justymy)
x (x)
x (x)