facebook

TERMINARZ KONCERTÓW UMUZYKALNIAJĄCYCH W SZKOLE MUZYCZNEJ W SZCZECINKU
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 12.XII.2017
"MUZYCZNE PREZENTY NA ŚWIĘTA"
 21.II.2018
"W KARNAWALE BAW SIĘ WSPANIALE"
 17.IV.2018 "KONCERT NA WIOSENNEJ ŁĄCE"